Zaznacz stronę

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Redzie

19-11-2020 | Aktualności

Na podstawie § 37 ust. 3 Statutu Gminy Miasto Reda oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy
z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086, poz. 1106, poz. 1422, poz. 1423, poz. 1478 i poz. 1493), Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje XXVI sesję Rady Miejskiej w Redzie.

Sesja odbędzie się dnia 26 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

PORZĄDEK OBRAD XXVI Sesji Rady Miejskiej w Redzie

Skip to content