WYKAZY nr GN.2.2020

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr GN.2.2020 Burmistrza  Miasta Redy z dnia 24 marca 2020r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazów nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonych do sprzedaży.

Nowości