Zaznacz stronę

WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ VI KADENCJI

25-09-2020 | Aktualności

Uwaga Mieszkańcy Redy, uczniowie szkół podstawowych oraz średnich!

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Redzie nr IV/46/2019 i wynikającym z niej statutem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie powołana została Miejska Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady (w załączeniu powołanie). W skład Komisji wchodzą:

  1. Karolina Bochan,
  2. Radosław Farion,
  3. Hanna Janiak,
  4. Łukasz Kamiński,
  5. Emilia Sawicka-Lieder

 

Zgodnie z §12 statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie, Miejska Komisja Wyborcza wyznacza termin wyborów w dniach 12 – 16.10. 2020 r. Termin rejestracji kandydatów  upływa w dniu 08.10.2020 r. Koordynatorem okręgu pozaszkolnego jest pan  Łukasz Kamiński, członek Komisji.  Koordynatorami w redzkich placówkach oświatowych będą opiekunowie samorządu  szkolnego.

Uczniowie szkół podstawowych oraz Powiatowy Zespół Szkół w  Redzie, w wieku 13 – 18 lat, chcący zostać radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie powinni zgłosić się do Koordynatorów w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Uczniowie szkół średnich, uczący się poza Redą, mogą zgłosić swoje kandydatury na młodzieżowych radnych zbierając podpisy co najmniej 20 uczniów uczących się poza miastem i będących mieszkańcami Redy (druk w załączeniu). Wypełnioną listę należy składać do dnia 8 października 2020 roku do skrzynki przy prawym filarze głównego wejścia do Urzędu Miasta lub jej skan przesłać na adres poczty elektronicznej: zastepcaburmistrza2@reda.pl  . Szczegółowych informacji udziela zastępca burmistrza Łukasz Kamiński, będący koordynatorem okręgu pozaszkolnego (adres poczty elektronicznej:  zastepcaburmistrza2@reda.pl). Dla  kandydatów ze szkół średnich przewidziane są 4 miejsca w 21-osobowej Radzie. Jeśli zgłoszeń będzie więcej niż miejsc, to w dniach 13 – 15 października 2020 r. odbędą się wybory. Głosowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej – każdy uczeń w wieku 13 – 18 lat będący mieszkańcem Redy będzie mógł oddać głos tylko na 1 z podanych na liście kandydatów. Oddanie głosu na więcej niż 1 kandydata spowoduje, że głos będzie nieważny. Miejska Komisja Wyborcza zweryfikuje oddane głosy do dnia 19 października 2020 r. i sporządzi protokół, który dostępny będzie w BIP Urzędu Miasta w Redzie.

LISTA POPARCIA

 

Drodzy
Skip to content