Zaznacz stronę

Warsztaty Instytutu Metropolitalnego

28-09-2020 | Aktualności

Instytut Metropolitalny zaprasza wszystkich mieszkańców, w szczególności działaczy ruchów miejskich, organizacji pozarządowych, animatorów społeczności lokalnych do udziału w warsztatach z zakresu sporządzania projektów uchwał obywatelskich.

Statuty niektórych gmin od dawna przewidują możliwość wnoszenia projektów uchwał drogą inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. Ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła tę możliwość w ubiegłym roku. Jest wiele problemów społecznych, których identyfikacja może być wspomagana lub dokonywana przez mieszkańców – twórców wspólnoty lokalnej, miejskiej bezpośrednio.

Warsztaty odbędą się w terminie 28 września 2020 r., w godzinach 16:30 – 19:00 przy ul. Miszewskiego 17/2, pok. 203, w Gdańsku.

Prosimy o zapisy za pośrednictwem mejla na adres: biuro@im.edu.pl.

Skip to content