Zaznacz stronę

Termin składania wniosków o nagrody sportowe

07-01-2020 | Aktualności

Burmistrz Miasta Redy informuje,

że do dnia 31 stycznia 2020 r. można składać wnioski

o nagrodę lub wyróżnienie Burmistrza Miasta Redy

za osiągnięcie wysokich wyników sportowych

we współzawodnictwie sportowym

oraz osiągnięcia w działalności sportowej w 2019 r.

Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane osobom fizycznym, które są mieszkańcami Gminy Miasto Reda lub działają w klubach sportowych i innych organizacjach pozarządowych, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Reda.

Nagrody mogą mieć formę finansową lub rzeczową. Wysokość nagrody ustala się jednorazowo do kwoty 3000,- zł.

Formą wyróżnienia mogą być w szczególności: dyplom, plakietka, puchar, medal okolicznościowy, grawerton, statuetka.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miasta w Redzie (pokój nr 204) oraz na stronie internetowej www.reda.pl.

wzór wniosku do pobrania- wersja edytowalna

wzór wniosku (pdf)

Skip to content