Zaznacz stronę

ROZPOCZYNA SIĘ TRZECI ETAP PRZEBUDOWY OBWODOWEJ

29-10-2020 | Aktualności

Od 3 listopada przebudowa ulicy Obwodowej wchodzi w kolejny etap. Roboty będą prowadzone na odcinku od  ronda łączącego ulice Morską, Obwodową i Młyńską do ulicy Gdańskiej (DK 6).

To oznacza zmianę organizacji ruchu. Główną zmianą będzie wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w stronę południową, czyli od ronda do ul. Gdańskiej. Dla mieszkańców nieruchomości położonych w granicach Rumi, do których dojazd możliwy jest tylko od strony Redy, zostanie wyznaczony dostęp.

Trzeci etap prac na ulicy Obwodowej obejmuje wymianę nawierzchni oraz przebudowę istniejących sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i elektroenergetycznej. Zostanie też wykonany fragment chodnika po stronie wschodniej, celem umożliwienia dojścia do nieruchomości.  W końcowej fazie prac, czyli podczas układania warstwy ścieralnej nawierzchni, ulica Obwodowa w obszarze objętym robotami będzie etapowo wyłączana z ruchu. Mieszkańcy tego rejonu oraz obiekty w których prowadzona jest działalność gospodarcza, zostaną poinformowane z odpowiednim wyprzedzeniem o terminie i czasie zamknięcia dojazdu do nieruchomości.

Na realizację trzeciego etapu przebudowy ulicy Obwodowej Starostwo Powiatowe w Wejherowie uzyskało dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury. Prace potrwają do końca roku.

 Prosimy mieszkańców, kierowców i wszystkich użytkowników drogi o cierpliwość, wyrozumiałość i stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu. Ulica Obwodowa to jedna z kluczowych ulic Redy, prace drogowe zawsze wiążą się z niedogodnościami, lecz wykonanie ich jest konieczne.

Skip to content