Zaznacz stronę

Redzki Klub Kreatywnego Nauczyciela zaprasza

22-01-2020 | Aktualności, Programy profilaktyczne

Redzki Klub Kreatywnego Nauczyciela został założony w Prywatnej Szkole Podstawowej im. T. Halika w Redzie przez Irminę Żarską. Jest to zrzeszenie nauczycieli z różnych szkół, którzy nie ustają w poszukiwaniu nowych metod i rozwiązań edukacyjnych, chcą poświęcać swój czas na spotkania z innymi edukatorami oraz są gotowi na nowości i zmiany.
Do tej pory odbyły się trzy spotkania RKKN. W pierwszym, inaugurującym, udział wzięła Anna Konarzewska, autorka książki „Być (nie)zwykłym wychowawcą”, liderka Gdańskiego Projektu Edukacyjnego „Kreatywna Pedagogika”, członek grupy Superbelfrzy, prowadząca stronę „Być nauczycielem”.
Spotkanie listopadowe poprowadziła założycielka Klubu i nauczycielka Prywatnej Szkoły Podstawowej im. T. Halika w Redzie, prowadząca stronę „Irmina Żarska – Rysunkowy język polski”, organizatorka konferencji edukacyjnych, prowadząca warsztaty z zakresu myślenia wizualnego.

W grudniu uczestnicy Klubu spotkali się z Leszkiem Dowgiałła, profilaktykiem, prowadzącym stronę „Profilaktyka według Leszka”. Miało ono charakter dyskusji – omawiano problemy spotykane na co dzień w pracy nauczyciela i poszukiwano odpowiednich rozwiązań.

Na kolejny semestr zaplanowanych zostało pięć spotkań Redzkiego Klubu Kreatywnego Nauczyciela.

25 lutego Dorota Kujawa-Weinke (członek grupy Superbelfrzy, nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 21 w Elblągu, mentor kursu OK zeszyt prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, od 4 lat wykorzystująca ocenianie kształtujące w swojej pracy lekcyjnej) opowie, jak stosować na co dzień ocenianie kształtujące.

17 marca swoje tricki na TIKi zdradzi Katarzyna Drausal – nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie. Jej szczególne zainteresowania to zastosowanie nowoczesnych technologii i metod aktywizujących w nauczaniu oraz rozwijanie kompetencji miękkich wśród uczniów.

21 kwietnia o kompetencjach miękkich opowie Małgorzata Solowska – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdańsku, trenerka Erasmus+ w Hiszpanii i Rumunii z gamifikacji i kreatywnego myślenia, propagatorka pracy projektami z wykorzystaniem technologii i dostępnych aplikacji, inicjatorka współpracy z instytucją zrzeszającą organizacje samorządów uczniowskich w Europie OBESSU, fanka implementowania edukacji nieformalnej w szkolnictwie i rozwijania miękkich kompetencji u uczniów.

19 maja odbędzie się rozmowa o przestrzeni szkolnej z Adamem Perzyńskim, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 27 w Gdańsku, wyjątkowej pod względem organizacji sal lekcyjnych.

Ostatnie spotkanie Redzkiego Klubu Kreatywnego Nauczyciela w tym roku szkolnym odbędzie się 23 czerwca. Będzie miało ono charakter podsumowujący.

Nauczyciele, którzy chcieliby dołączyć do Klubu w II semestrze jego działalności, mogą skontaktować się w tej sprawie z jego założycielką, Irminą Żarską (pod adres e-mail: irmina.tabaka@gmail.com). Członkowie Klubu nie ponoszą żadnych kosztów związanych z jego działalnością.

Skip to content