Zaznacz stronę

Informacja dla Hodowców drobiu w sprawie wirusa ptasiej grypy podtyp H5N8

23-01-2020 | Aktualności

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków  w woj. lubelskim oraz w woj. wielkopolskim  istnieje realne zagrożenie wystąpienia tej choroby na terytorium  województwa pomorskiego.

Wirus ptasiej grypy może się charakteryzować następującymi cechami:

  1. wysoki stopień zaraźliwości (choroba rozwija się w stadzie bardzo szybko);
  2. umiarkowana śmiertelność;
  3. występowanie objawów niespecyficznych takich jak:
    • apatia,
    • zmniejszone pobieranie paszy i wody,
    • spadek produkcji.

Potencjalnym źródłem zakażenia mogą być dzikie ptaki wędrowne, bytujące w sąsiedztwie zbiorników wodnych. Stąd też należy pamiętać, że przyczyną pojawienia się zakażenia może być nieodpowiednie zabezpieczenie przed ich dostępem paszy i ściółki oraz obiektów, w których utrzymywany jest drób.

NAJBARDZIEJ WRAŻLIWE SĄ INDYKI I KURY.
GĘSI I KACZKI,  W ZNACZNIE MNIEJSZYM STOPNIU.
U DROBIU MOŻLIWY RÓWNIEŻ PRZEBIEG BEZOBJAWOWY.

W związku z powyższym, jako hodowcy drobiu powinni Państwo podjąć działania mające na celu aktywną ochronę swoich ferm przed możliwością zakażenia wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8.

Więcej informacji na stronie: http://www.bip.gdansk.wiw.gov.pl/

Komunikat Inspekcji Weterynaryjnej do pobrania >>tutaj<<

Skip to content