Zaznacz stronę

Przyłącz się do kanalizacji! – ważny komunikat PEWIK GDYNIA

24-09-2020 | Aktualności

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. informuje, że osoby, których nieruchomości są obecnie przyłączone do kanalizacji sanitarnej tut. Przedsiębiorstwa i które dotychczas odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej bezumownie, mogą w terminie od dnia 23 września do 31 grudnia 2020 roku zgłosić się do Spółki w celu zawarcia umowy o odbiór ścieków.

W stosunku do osób zgłaszających przyłączenie nieruchomości do sieci, Spółka rezygnuje z dochodzenia jakichkolwiek roszczeń finansowych z tytułu przyłączenia się do jej sieci i bezumownego odprowadzania ścieków.

Zgłoszenia bezumownego odprowadzania ścieków należy dokonać na formularzu

Niezgłoszenie faktu bezumownego odprowadzania ścieków w powyższym terminie skutkuje m. in. obciążeniem klienta kosztami świadczenia tej usługi za 36 miesięcy wstecz.

https://www.pewik.gdynia.pl/abolicja

Skip to content