Zaznacz stronę

Program „WSPIERAJ SENIORA” na rok 2020

06-11-2020 | Aktualności, Seniorzy

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie będzie realizował rządowy program „Wspieraj Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy      w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19, w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia. (stan zdrowia, sytuacja rodzinna i społeczna osoby). Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.

 

W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

 

KROK 1.

Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11

  • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
  • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
  • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej

KROK 2.

  • Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
  • Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
  • W razie wątpliwości, zadzwoń do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie.

KROK 3.

  • Przychodzi do Ciebie osoba, którą Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie wyznaczył do pomocy, może to być pracownik MOPS lub wolontariusz. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.

Za zakupy płaci Senior.

  • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.

  • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

 

PAMIĘTAJ!

Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

 

Możesz się zgłosić bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie od poniedziałku do piątku pod nr tel. 58 678 58 65 w godz. 7:30 – 15:30.

 

 

 

Skip to content