Zaznacz stronę

Konsultacje społeczne projektu uchwały

04-11-2020 | Aktualności, Aktualności Oświatowe

Od dnia 5 listopada 2020 r. Burmistrz Miasta Redy zaprasza do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

PROJEKT UCHWAŁY

Uwagi dotyczące projektu ww. uchwały prosimy wysyłać na adres: granty@reda.pl do dnia 12 listopada 2020 r. do godziny 17.00.

FORMULARZ KONSULTACYJNY

Osoba upoważniona do kontaktu: Lidia Welusz, tel. 58 738-60-81.

Referat Oświaty i Spraw Społecznych

Skip to content