Zaznacz stronę

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

05-05-2020 | Aktualności, Aktualności Oświatowe

W Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. na terenie  Gminy Miasto Reda.

Zadanie publiczne w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego będzie polegać na prowadzeniu przez niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, na warunkach, o których mowa w art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowychwychowania przedszkolnego dla nie więcej niż  22 dzieci (2 dzieci urodzonych w 2014 r. i 20 dzieci urodzonych w 2015 r.), realizujących w roku szkolnym 2019/2020 wychowanie przedszkolne we wskazanych przez tutejszy organ przedszkolach niepublicznych, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli w terminie wnioski o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 oraz dla nie więcej niż 62 dzieci urodzonych w 2017 r. nieprzyjętych, w wyniku prowadzonej rekrutacji, do publicznych placówek wychowania przedszkolnego na rok szkolny  2020/2021.

Uprawnionymi do przystąpienia do konkursu są organy prowadzące niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasto Reda, które zostały wpisane do ewidencji oświatowych placówek niepublicznych, prowadzonej przez Burmistrza.

Oferty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Redzie lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu oferty do Urzędu) w terminie do dnia 25 maja 2020 r. do godziny 900

 

Skip to content