Zaznacz stronę

Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Uczniowski Klub sportowy „Jedynka Reda”

10-09-2020 | Aktualności, Aktualności Oświatowe

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 688 z późn. zm.) na wniosek organizacji podaje się do publicznej wiadomości ofertę złożoną w ramach tzw. „małych zleceń” przez Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka Reda”, ul. Łąkowa 36/38, 84-240 Reda. Oferta obejmuje wspieranie działań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

OFERTA
W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi:
-przekazując je na adres – granty@reda.pl
-przekazując do Biura Obsługi Interesanta

Skip to content