Zaznacz stronę

Nowe ceny i opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków na obszarze Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki

10-09-2020 | Aktualności

Komunikat PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

w sprawie nowych cen i opłat za dostawę wody i odbiór ścieków

na obszarze Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki

 PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. informuje, że z dniem 12 września 2020 roku wchodzą w życie nowe taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki (gminy Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, części gmin wiejskich Kosakowo i Wejherowo).

Nowe taryfy będą obowiązywały przez 36 miesięcy tj. do 11 września 2023 roku – ceny dla obszaru KZG w poszczególnych okresach 12-to miesięcznych zawarte są TUTAJ

 

Zmienione taryfy dostępne są na stronie internetowej PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

https://www.pewik.gdynia.pl/strefa-klienta/biuro-obslugi-klienta/taryfa-cennik-2 .

Wzrost cen świadczonych przez PEWIK GDYNIA usług jest skutkiem wzrostu kosztów działalności wynikających przede wszystkim ze wzrostu od 1 stycznia 2020 roku o 50% cen energii elektrycznej,  wzrostu odpisu amortyzacyjnego i kosztów eksploatacyjnych związanych z oddawaniem do użytkowania nowej i modernizowanej infrastruktury oraz wzrostu kosztów usług obcych i kosztów osobowych będących skutkiem zmian zachodzących na rynku pracy w latach 2018 – 2020.

Skip to content