Zaznacz stronę

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO REDA DO ROKU 2030

19-10-2020 | Aktualności, Strategia Rozwoju Gminy Miasto Reda do 2030 roku

Zapraszamy Mieszkańców Redy do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Miasto Reda do roku 2030, wskazujący kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Redy w perspektywie najbliższych dziesięciu lat.

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom Redy, grupom społeczno – zawodowym i organizacjom pozarządowym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu.

Konsultacje przeprowadzone będą w postaci zbierania uwag i opinii na FORMULARZU ZGŁASZANIA UWAG, WNIOSKÓW I OPINII do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Miasto Reda do roku 2030”, w terminie od 19 października 2020 roku do 10 listopada 2020 roku  (obowiązuje data wpływu).

Wypełnione i podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem formularze można dostarczać:
  • online, przez wypełnienie formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej reda.pl
  • drogą elektroniczną na adres: strategia@reda.pl (skan podpisanego formularza)
  • osobiście, wrzucając do skrzynki umieszczonej przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Redzie, ul. Gdańska 33 (bez możliwości potwierdzenia wpływu)
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda

ABY WYPEŁNIĆ FORMULARZ ONLINE KLIKNIJ TUTAJ

Pliki w załączeniu:

Uwagi i opinie zgłoszone po terminie, czyli z datą wpływu po dniu 10 listopada 2020 roku, niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

Skip to content