Zaznacz stronę

Do przedszkoli przekazano płyny odkażające

07-05-2020 | Aktualności, Koronawirus - Informacje

Od 6 maja rząd zezwala na otwarcie żłobków i przedszkoli, ostateczną decyzję pozostawiając władzom samorządowym. W Redzie funkcjonują dwa miejskie przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Aby ponownie otworzyć przedszkole lub żłobek, trzeba spełnić szereg warunków sanitarnych, organizacyjnych i kadrowych. Minister Edukacji Narodowej, wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia, przygotował wytyczne dla dyrektorów przedszkoli i organów prowadzących.

Do Redy trafiło ponad 1300 litrów środków odkażających z puli przekazanej pomorskim samorządom przez wojewodę Dariusza Drelicha. 5 i 6 maja płyny były przekazywane do placówek działających na terenie miasta, zarówno miejskich, jak i prywatnych.

Serdecznie dziękujemy panu Robertowi Krzan z Biura Ochrony Mustang w Redzie za pomoc w transporcie płynu dezynfekcyjnego  z Wejherowa do Redy.

Ostateczna decyzja o dacie otwarcia miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach zostanie podjęta po konsultacjach z dyrektorami placówek oraz po rozpoznaniu zapotrzebowania opieki dla dzieci rodziców pracujących. Aby odpowiednio przygotować placówki na powrót dzieci, czyli spełnić wszystkie wymagania bezpiecznej opieki, potrzeba około 2 tygodni.

Skip to content