Zaznacz stronę

Burmistrz Redy z absolutorium i wotum zaufania za rok 2019

31-07-2020 | Aktualności

Mamy przyjemność poinformować, że na XXIII Sesji Rady Miejskiej w Redzie, po analizie Raportu o stanie gminy  i sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Redy za rok 2019,  Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński uzyskał wotum zaufania i absolutorium za rok ubiegły.

Wyniki głosowania:
Uchwała nr XXIII/231/2020 Rady Miejskiej w Redzie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Redy wotum zaufania za rok 2019 została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 16, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Uchwała nr XXIII/233/2020 Rady Miejskiej w Redzie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Redy absolutorium za 2019 rok została przyjęta przez radnych w głosowaniu: ZA: 15, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

fot. Michał Kaczmarek

Skip to content