Zaznacz stronę

Zaczynamy rekrutację do dziennego Klubu Seniora

02-12-2019 | Aktualności, Klub Seniora, Seniorzy

 

Na początku tego roku Gmina Miasto Reda otrzymała dotację z Programu Wieloletniego „Senior+” Edycja 2015-2020 na utworzenie i wyposażenie dziennego Klubu Seniora. Obiekt jest już gotowy, rozpoczyna się rekrutacja do projektu.

Chętni do udziału w programie mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych redzkiego MOPS, do końca grudnia tego roku.

Projekt „Senior+” jest adresowany do osób starszych, nieaktywnych zawodowo, szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne, podopiecznych MOPS oraz osób samotnych.

W klubie znajduje się pomieszczenie wyposażone m.in. w sprzęt RTV oraz komputer z dostępem do Internetu oraz zaplecza kuchenne i sanitarne. Uzyskana dotacja pozwoliła na kompleksową adaptację pomieszczeń znajdujących się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W klubie będą realizowane zajęcia kulturalne i rehabilitacyjno – ruchowe.

Utworzenie Klubu Seniora na terenie ośrodka sportu pomoże w organizacji zajęć ruchowych i prozdrowotnych. Bezpośrednie sąsiedztwo Fabryki Kultury ułatwi dostęp do oferty kulturalnej i edukacyjnej. Przewiduje się zaangażowanie młodych wolontariuszy w pracę z seniorami oraz wymianę i współpracę międzypokoleniową. Klub będzie czynny przez kilka godzin dziennie, w dni powszednie. Z podopiecznymi będą pracować zatrudnieni w tym celu opiekunowie – animatorzy.

Inwestycję realizuje Urząd Miasta w Redzie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Przyznane prawie 145 tysięcy zł stanowi 80% kosztów, pozostałe 20%, czyli nieco ponad 36 tysięcy zł stanowi wkład własny Gminy.

 

 

Skip to content