Zaznacz stronę

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w Redzie, w obrębie 1, przy ulicy Gniewowskiej oraz u zbiegu ulic Puckiej i Gdańskiej

08-08-2019 | Aktualności, Wykazy

BURMISTRZ MIASTA REDY

INFORMACJA

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz.U. z 2018, poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33 oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.reda.pl, na okres 21 dni wykaz niżej opisanych nieruchomości:

  1. nieruchomość położona w Redzie, w obrębie 1, przy ulicy Gniewowskiej stanowiąca części działki oznaczonej numerem 212/7 o powierzchni 9 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat na lokalizację pergoli śmietnikowej.
  2. nieruchomość położona w Redzie, w obrębie 1, u zbiegu ulic Puckiej i Gdańskiej oznaczona numerem działki 164/3 o powierzchni 431 m², przeznaczona do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat na miejsca postojowe.

Szczegółowe informacje o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: (58) 678 – 80 – 13 lub  678 – 80 -14, osobiście w Urzędzie Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, pokój 202 lub 203 oraz e-mail nieruchomosci@reda.pl.

Zarządzenie nr GN.23.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 3 lat.

Skip to content