Zaznacz stronę

Wykaz nieruchomości – najem nieruchomości przy ul. Gniewowskiej

08-08-2019 | Aktualności, Wykazy

BURMISTRZ MIASTA REDY

INFORMACJA

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz.U. z 2018, poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33 oraz na stronach internetowych tut. Urzędu www.reda.pl, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy na okres do 3 lat obejmującej:

  1. lokal użytkowy o powierzchni 97,20 m2, zlokalizowany w budynku komunalnym położonym na działce gminnej oznaczonej numerem 338/6 (Obr.1) przy ulicy Gniewowskiej w Redzie, przeznaczony na prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży.

Szczegółowe informacje o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: (58) 678 – 80 – 13 lub  678 – 80 -14, osobiście w Urzędzie Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, pokój 202 lub 203 oraz e-mail nieruchomosci@reda.pl.

Zarządzenie nr GN.22.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 8 sierpnia 2019 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, przeznaczonej do oddania w najem na rzecz dotychczasowego najemcy, na okres do 3 lat.

Skip to content