Zaznacz stronę

WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ

16-09-2019 | Aktualności

Uwaga Mieszkańcy Redy, uczniowie szkół podstawowych oraz średnich!

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Redzie nr IV/46/2019 i wynikającym z niej statutem Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie powołana została Miejska Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady. W skład Komisji wchodzą:

  1. Karolina Bochan,
  2. Radosław Farion,
  3. Hanna Janiak,
  4. Łukasz Kamiński,
  5. Małgorzata Lewińska.

Zgodnie z §12 statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie, Miejska Komisja Wyborcza wyznacza termin wyborów w dniach 15 – 17.10. 2019 r. Termin rejestracji kandydatów  upływa w dniu 01.10.2019 r. Na koordynatora okręgu pozaszkolnego powołuje się pana  Łukasza Kamińskiego, członka Komisji. Na Koordynatorów w redzkich placówkach oświatowych powołuje się :

– w Szkole Podstawowej nr 2 panią Katarzynę Witt,

– w Szkole Podstawowej nr 3 panią Marlenę Skowrońską,

– w Szkole Podstawowej nr 4 pana Mateusza Kamińskiego,

– w Szkole Podstawowej nr 5 panią Dorotę Barbarewicz,

– w Szkole Podstawowej nr 6 panią Sylwię Frymark,

– w Powiatowym Zespole Szkół panią Anetę Gzik.

Uczniowie szkół podstawowych oraz PZS Reda, w wieku 13 – 18 lat, chcący zostać radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Redzie powinni zgłosić się do nauczycieli Koordynatorów w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Uczniowie szkół średnich, uczący się poza Redą, mogą zgłosić swoje kandydatury na młodzieżowych radnych zbierając podpisy co najmniej 20 uczniów uczących się poza miastem i będących mieszkańcami Redy (druk w załączeniu lub do odbioru w Biurze Obsługi Interesanta). Wypełnioną listę należy składać do dnia 1 października 2019 roku w Biurze Obsługi Interesanta przy głównym wejściu do Urzędu Miasta. Szczegółowych informacji udziela zastępca burmistrza Łukasz Kamiński, będący koordynatorem okręgu pozaszkolnego, osobiście w urzędzie w godzinach pracy lub mailowo zastepcaburmistrza2@reda.pl . Dla  kandydatów ze szkół średnich przewidziane są 4 miejsca w 21-osobowej Radzie. Jeśli zgłoszeń będzie więcej niż miejsc, to w dniach 15 – 17.10.2019 r. odbędą się wybory. Głosowanie odbywać się będzie w Biurze Obsługi Interesantów w godzinach pracy urzędu. Znajdować się tam będzie urna, a kartę do głosowania będzie można uzyskać po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej poświadczającej fakt pobierania nauki poza Redą oraz adres zamieszkania w Redzie.

Skip to content