Zaznacz stronę

Uroczystość w Redzie – dodatkowe środki dla Beneficjentów w ramach RPO WP 2014-2020

10-10-2019 | Aktualności, Galeria

W czwartek 10 października br. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta w Redzie marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk wręczył władzom pomorskich gmin i powiatów informacje o zwiększeniu dofinansowania unijnego na realizację projektów na łączną kwotę ponad 3 mln zł. Środki te pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W tym gronie znalazła się Reda!  Miasto otrzymało ponad 51 tys. zł. na projekt pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Reda”. Prace termomodernizacyjne  objęły 5 budynków użyteczności publicznej i komunalnych (m.in. Przedszkole „Akademia Pana Kleksa” i „Przy Parku”, budynek komunalny przy ul. Wodociągowej 68 i 70, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej). Budynki te charakteryzowały się niską efektywnością energetyczną. Prace polegały na dociepleniu przegród budynków, wymianie stolarki, modernizacji c.o. i c.w.u. oraz montażu OZE. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków  użyteczności publicznej Gminy Miasta Reda, sprzyjające rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki, wzrostowi bezpieczeństwa energetycznego i poprawie stanu środowiska naturalnego.

 

Skip to content