Zaznacz stronę

SIEĆ PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ ICH OBWODY

21-05-2019 | Aktualności Oświatowe

W dniu  9 maja 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego pod pozycją 2196 ogłoszono Uchwałę nr VI/71/2019 Rady Miejskiej w Redzie z dnia
28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda od dnia 1 września 2019 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019r.

Obwody szkolne od 1 września 2019 r.

Skip to content