Zaznacz stronę

Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 23 maja 2019 r.

20-05-2019 | Aktualności

Uwaga!
od 23 maja 2019 r. Burmistrz Miasta Redy zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie:

o zmianie Uchwały nr XXVI/288/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.

Uwagi dotyczące projektów ww. uchwał prosimy wysyłać na adres zastepcaburmistrza2 @reda.pl; szkolnictwo@reda.pl  do dnia 29 maja 2019 r. do godziny 15.00

FORMULARZ KONSULTACYJNY

Projekt uchwały

Osobą upoważniona do kontaktu – jest Łukasz Kamiński Zastępca Burmistrza Miasta  lub Piotr Grzymkowski – Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych tel. 58 738-60-64.

Skip to content