Zaznacz stronę

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 – KONTYNUOWANIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

27-02-2019 | Aktualności, Aktualności Oświatowe

Burmistrz Miasta informuje, iż w związku z rozpoczynającą się w dniu 6 marca 2019 r. rekrutacją do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, rodzice dzieci uczęszczających do ww. placówek w bieżącym roku szkolnym, którzy chcą aby dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne w tym samym przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole w roku szkolnym 2019/2020,  muszą złożyć w danej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od dnia  27 lutego 2019 r. do dnia 5 marca 2019 r. Wzory deklaracji dostępne są w sekretariatach i na stronach internetowych szkół i przedszkoli. W przypadku złożenia ww. deklaracji, dziecko ma zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu lub w oddziale  przedszkolnym w szkole i nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Ponadto rodzice dzieci korzystających w bieżącym roku szkolnym ze wskazanych przez Burmistrza Miasta w 2018 r. miejsc realizacji wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, którzy chcą aby dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne, muszą złożyć w tut. Urzędzie (pokój nr 204) wniosek o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w terminie od dnia  27 lutego 2019 r. do dnia 5 marca 2019 r.

Wzór wniosku

Skip to content