Zaznacz stronę

Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 28 lutego 2019 r.

25-02-2019 | Aktualności

Konsultacje z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie od 28 lutego 2019 r.

 

Uwaga!
od 28 lutego 2019 r. Burmistrz Miasta Redy zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Miejskiej w Redzie w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Projekt uchwały

Formularz zgłoszeniowy

Uwagi dotyczące projektów ww. uchwał prosimy wysyłać na adres zastepcaburmistrza2@ reda.pl; sekretarz@ reda.pl do dnia 4 marca 2019 r. do godziny 15.00

Osobą upoważniona do kontaktu – jest Łukasz Kamiński Zastępca Burmistrza Miasta lub Hanna Janiak Sekretarz Miasta Redy tel. 58 678-80-23.

Skip to content