Zaznacz stronę

PROJEKT WSPARCIA DZIAŁAŃ EKSPORTOWYCH POMORSKICH FIRM

14-02-2019 | Aktualności

Unijny projekt Pomorski Broker Eksportowy wspiera aktywność eksportową małych i średnich firm z regionu województwa pomorskiego. Działania w projekcie dają możliwość prezentacji potencjału eksportowego przedsiębiorstw poprzez udział w targach i misjach gospodarczych. Broker stwarza także okazję do udziału w konferencjach i seminariach poświęconych rynkom zagranicznym oraz wspiera działania proeksportowe firm grantami i bezpłatnymi usługami świadczonymi przez brokerów.

18.02.2019 r. rozpocznie się konkurs dla przedsiębiorstw chcących otrzymać wsparcie w postaci bezpłatnej usługi Brokera zagranicznego. Usługa polegać będzie na dostarczaniu firmom specjalistycznych informacji o interesujących je rynkach zagranicznych, pomocy w nawiązaniu kontaktów biznesowych, a także organizacji spotkań z potencjalnymi kontrahentami za granicą.
Usługą Brokera zagranicznego wspartych zostanie około 20 firm posiadających wysoki potencjał eksportowy oceniony na podstawie wyników badania Proeksport oraz oceny informacji zawartych we wniosku złożonym do konkursu.

W marcu rozpocznie się kolejny konkurs grantowy zaplanowany w projekcie. Pomorscy przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dofinansowanie w formie refundacji do 50% kosztów udziału w międzynarodowych targach, wystawach i misjach gospodarczych. Pula środków w konkursie organizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza wynosi 5 mln zł. Konkurs został już ogłoszony. Nabór wniosków rozpocznie się 4 marca 2019 r.

Przez cały czas organizowane są w ramach projektu bezpłatne seminaria i kluby eksportera dające możliwość zdobycia wiedzy na temat eksportu i rynków zagranicznych w celu skutecznego zaplanowania działań. Okazję do zaprezentowania oferty stanowią zorganizowane wyjazdy na targi i misje gospodarcze dofinansowane w 85 % z budżetu UE.
Z aktualnym kalendarzem wydarzeń można zapoznać się na stronie www.brokereksportowy.pl.

Projekt to także bezpłatne badania potencjału eksportowego pomorskich MŚP realizowane przez Brokerów – specjalistów, których rolą jest zbadanie zasobów firmy i zaproponowanie rozwiązań służących rozwijaniu działalności eksportowej. Przedsiębiorcy zainteresowani działaniami realizowanymi w ramach projektu mogą skontaktować się z brokerem eksportowym. Dane do kontaktu znajdują się na stronie projektu.

Projekt realizuje Agencja Rozwoju Pomorza w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość”, Gdańskim Inkubatorem Starter oraz InvestGDA. Pomorski Broker Eksportowy będzie realizowany do 2023 roku.

Informacje i kontakt:

LinkedIn: /company/pomorski-broker-eksportowy

Skip to content