Zaznacz stronę

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert dla organizacji pozarządowych

14-02-2019 | Aktualności, Programy profilaktyczne

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Nr II/23/2018 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2019 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Ogłoszenie

Zarządzenie nr OK.4.2019 Burmistrza Miasta Redy z dnia 14 lutego 2019 r.

Skip to content