Zaznacz stronę

„PIĄTKA” GOTOWA NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

27-08-2019 | Aktualności

W trakcie wakacji letnich pracownicy obsługi Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie intensywnie pracowali, własnymi siłami odnawiając pomieszczenia szkolne. W tym czasie pan konserwator przy wsparciu pań sprzątaczek odnowił kolejno sale nr 2, 6, 5, 22 i 4. Dodatkowo w sali nr 4, dzięki środkom przekazanym przez Miasto, wydzielone zostało małe pomieszczenie do prowadzenia indywidualnych zajęć rewalidacji lub terapii indywidualnej. W pomieszczeniu tym realizowane będą głównie indywidualne zajęcia określone w orzeczeniach i opiniach przez powiatową poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Działanie to było niezbędne, ze względu na kolejny wzrost liczby oddziałów. W roku szkolnym 2019/2020 w szkole dzieci uczyć się będą już w 13 oddziałach (jeden oddział zerowy, dwa oddziały klas pierwszych, dwa oddziały klas drugich, jeden oddział klasy trzeciej, jeden oddział klasy czwartej, dwa oddziały klas piątych, dwa oddziały klas szóstych, jeden oddział klasy siódmej i jeden oddział klasy ósmej). Obłożenie pozostałych pomieszczeń szkolnych nie pozwalało na realizację zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych. Liczymy, że przeprowadzone w okresie wakacji prace, w dużej mierze wykonane przy olbrzymim zaangażowaniu pracowników szkoły, pozwolą stworzyć dogodne warunki nauki i miłą atmosferę, pomimo coraz większego obłożenia szkolnych pomieszczeń.

Mamy wielką nadzieję, że najbliższy rok szkolny będzie ostatnim rokiem realizowanym w dość ciasnych warunkach przed rozbudową szkoły. Liczymy, że zaawansowane już prace projektowe przejdą w etap realizacji, która zapewni z końcem 2020 roku nowe pomieszczenia dydaktyczne dla klas starszych i oddziałów przedszkolnych, a także nowe pomieszczenia towarzyszące, takie jak: świetlica, jadalnia, pokój nauczycielski, biblioteka, pomieszczenia administracyjne, gabinet terapii indywidualnej, szatnia oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne. Po ukończeniu zaplanowanej na rok 2020 rozbudowy, warunki lokalowe odmienią się diametralnie i umożliwiać będą nawet wydzielenie odrębnych stref przeznaczonych dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, dla uczniów klas starszych, dla uczniów klas młodszych, skrzydła sportowego i skrzydła administracyjnego.

Więcej informacji szkolnych i zdjęć dostępnych jest na stronie www.sp5reda.pl

Tekst i zdjęcia: dyr. Anna Milewska

 

Skip to content