Zaznacz stronę

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA BURMISTRZA MIASTA REDY

08-03-2019 | Aktualności, Aktualności Oświatowe

Burmistrz Miasta Redy informuje, iż do dnia 31 marca 2019 r. w tut. Urzędzie można składać wnioski o nagrodę lub wyróżnienie Burmistrza Miasta Redy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej w 2018 r. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane osobom fizycznym, które są mieszkańcami Gminy Miasto Reda lub działają w klubach sportowych i innych organizacjach pozarządowych, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Reda.

Nagrody mogą mieć formę finansową lub rzeczową. Wysokość nagrody ustala się jednorazowo do kwoty 3000,- zł.

Formą wyróżnienia mogą być w szczególności: dyplom, plakietka, puchar, medal okolicznościowy, grawerton, statuetka.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miasta w Redzie (pokój nr 204) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Wniosek

Tryb i zasady przyznawania nagród i wyróżnień

Tryb i zasady przyznawania nagród i wyróżnień cd.

Skip to content