Zaznacz stronę

Komunikat dla Przedsiębiorców – ZMIANY W SYSTEMIE BDO

18-12-2019 | Aktualne informacje o odpadach, Aktualności

Przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady inne niż komunale, od 01 stycznia 2020 r. mają obowiązek rejestracji w specjalnym systemie BDO.

Do rejestru BDO (Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami) bezwzględnie muszą wpisać się przedsiębiorcy, którzy do tej pory prowadzili papierową ewidencję odpadów. Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO będą w nim prowadzić – od 1 stycznia 2020 r. elektroniczną ewidencję i sprawozdawczość odpadów.

Brak wpisu do systemu oznacza to, że po 1 stycznia 2020 roku nie będą od nich odbierane śmieci. To w konsekwencji grozi karami od 5 tys. zł do nawet miliona zł dla właściciela firmy, m.in. za wytwarzanie odpadów innych niż komunalne bez wpisu do rejestru BDO.

Rejestrację prowadzą urzędy marszałkowskie na zlecenie Ministerstwa Środowiska (obecnie Ministerstwa Klimatu).

Trzeba wiedzieć, że firmy, które wytwarzają odpady o charakterze komunalnym, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, są zwolnione z obowiązku rejestracji. Szczegółową listę podmiotów, które muszą być wpisane do Rejestru BDO, można znaleźć na stronach internetowych https://bip.pomorskie.eu/m,136,rejestr.html  oraz biznes.gov.pl.

Wnioski o wpisanie do systemu należy składać w urzędzie marszałkowskim właściwym dla miejsca, w którym zarejestrowana jest firma. Niekoniecznie tam, gdzie firma wytwarza śmieci. Wniosek o wpisanie do rejestru BDO należy składać pisemnie, osobiście lub przez profil zaufany ePUAP.

Szczegółowych informacji udzielają  pracownicy Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku I piętro, pok. 100, 117, 132; tel. 58 32 68 + końcówki – 651, 474, 668, 469, 671 oraz 680.

Dodatkowo została uruchomiona specjalna infolinia BDO – tel. 22 34 04 050, 22 37 50 500, 22 25 59 450, a także telefoniczna pomoc merytoryczna dotycząca BDO w Ministerstwie Klimatu – tel. 22 36 92 065.

Więcej informacji na stronach biznes.gov.pl oraz https://bdo.mos.gov.pl/home/zasady-rejestracji/

Skip to content