Zaznacz stronę

e-dowód NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

28-02-2019 | Aktualności

Nowe dowody osobiste od 4 marca 2019 roku

Od 4 marca 2019 roku możemy wyrobić dowód osobisty z warstwą elektroniczną (tzw. e-dowód). Będzie to bezpłatne i bezpieczne narzędzie do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Od dotychczasowych dokumentów będzie go odróżniał  wewnętrzny chip, w którego pamięci zapisane będą nasze imię, nazwisko, numer PESEL, obywatelstwo oraz kolorowe zdjęcie biometryczne.  Dla osób, które będą chciały z tego korzystać, w pamięci dowodu zostanie zakodowany elektroniczny podpis osobisty.

Korzystanie z warstwy elektronicznej e-dowodu nie jest obowiązkowe. W razie braku zgody na uruchomienie chipa, nowy dowód będzie działał identycznie jak obecny, co znaczy, że znajdujące się na nim dane wystarczą do potwierdzenia tożsamości i obywatelstwa jego posiadacza oraz do przekraczania granic niektórych państw.

Jeżeli stary dowód osobisty jest jeszcze ważny, nie trzeba wymieniać go na e-dowód. Dowód osobisty wymieniamy dopiero, gdy kończy się jego dziesięcioletni okres ważności. Oczywiście, jeżeli chcemy wcześniej korzystać z dokumentu z chipem, np. ze względu na podpis osobisty, można złożyć wniosek wcześniej. Wyrobienie nowego e-dowodu jest bezpłatne. Wyrobienie nowych dowodów odbywa się według tych samych procedur, co do tej pory, należy złożyć wniosek wraz ze zdjęciem.

Skip to content