Zaznacz stronę

Podpisano umowę na „Budowę węzła integracyjnego w Redzie”

02-11-2018 | Aktualności, Galeria, Galeria 2018, Reda buduje węzeł integracyjny!

W dniu 31 października 2018 r. Burmistrz Miasta Redy Krzysztof Krzemiński podpisał umowę z Firmą KRUSZYWO Sp. z o.o. z siedzibą w Linii – wyłonioną w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację zamówienia „Budowa węzła integracyjnego w Redzie wraz z trasami dojazdowymi na terenie Miasta Redy oraz przebudowa i budowa sieci wod. – kan. od DN50 do DN200”.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany wspólnie przez Gminę Miasta Reda i PEWIK Gdynia w oparciu o  porozumienie zawarte na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

Termin zakończenia inwestycji: 31.08.2019 r.

Wartość projektu: 14.109.138,66 zł brutto

 

fot. A. Kunz – UM w Redzie

Skip to content