Zaznacz stronę

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji od 1 listopada 2018 roku w Gminie Miasto Reda

31-10-2018 | Aktualności, Aktualności Oświatowe

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017. poz.2203)  informuję, iż podstawowa kwota dotacji o której mowa w art. 12  w Gminie Miasto Reda wynosi na 1 dziecko miesięcznie 944,53 zł.

Statystyczna liczba dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wynosi 295,33 (w tym 4,67 dzieci niepełnosprawnych) oraz 8 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Najbliższą gminą zgodnie z art. 10 ust. 1 -18 oraz art. 14 ust. 7 jest Gmina Miejska Rumia.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji od 1 listopada 2018 roku w Gminie Miasto Reda

Skip to content