Zaznacz stronę

Głosujemy na BO – uwagi i podpowiedzi dla głosujących

20-03-2018 | Aktualności

Jeżeli system nie chce przyjąć naszego głosu, należy sprawdzić, czy:

  1. Adres zamieszkania jest prawidłowo wpisany.

Przykładem błędu jest brak imienia przy nazwisku patrona ulicy, źle zapisany numer domu lub mieszkania (nie należy stosować ukośników, litera przypisana do klatki powinna być zapisywana przy numerze mieszkania np. B3 bez spacji między znakami)

  1. Na pewno jesteśmy zameldowani w miejscu, w którym mieszkamy.

Są osoby, które zmieniły miejsce zamieszkania, ale nie zmieniły miejsca zameldowania. Jedna z mieszkanek nie mogła zagłosować w imieniu swoich dzieci, ponieważ jej adres zameldowania był inny niż synów.

  1. Czy wpisaliśmy wszystkie dane.

Numer mieszkania nie jest oznaczony jako pole obowiązkowe, ponieważ mieszkańcy domów jednorodzinnych nie mogą wpisać w to pole danych. W takiej sytuacji pole pozostaje puste bez np. kreski oznaczającej brak numeru. Osoby, które w adresie mają numer mieszkania powinny go wpisać.

Przykłady adresów, które mogą spowodować trudności podczas głosowania:

12-GO MARCA – bez spacji przed i po myślniku

1 MAJA – bez kropki przy jedynce

ALEJA LIPOWA – nie można zastosować skrótu

CYPRIANA KAMILA NORWIDA – oba imiona należy wpisać w całości

HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO – oba imiona należy wpisać w całości

FRANCISZKA FENIKOWSKIEGO – imię należy wpisać w całości

KS. ALBINA POTRACKIEGO – należy wstawić spację po skrócie ks.

KS.JÓZEFA PONIATOWSKIEGO – bez spacji pomiędzy skrótem ks. a imieniem Józefa

PŁK.STANISŁAWA DĄBKA – bez spacji pomiędzy skrótem płk. a imieniem Stanisława

ŚW.WOJCIECHA – bez spacji pomiędzy skrótem ŚW. a imieniem WOJCIECHA

 

Jeśli Państwo napotkają trudności innego typu, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (58) 738 60 04 lub (58) 678 80 46

Skip to content