Zaznacz stronę

Do 16 kwietnia złóż wniosek o wymianę pieca!!!

09-04-2018 | Aktualności, CZYSTE POWIETRZE

Podstawą wystąpienia o dofinansowanie do wymiany pieca jest złożenie wypełnionego wniosku

http://eboi.reda.pl/karty-uslug/pokaz/69/wniosek-o-dofinansowanie-zadan-z-zakresu–modernizacji-zrodel-ciepla

oraz

https://miasto.reda.pl/druki/

Warunkiem przystąpienia do realizacji programu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018) na terenie Gminy Miasto Reda jest podpisanie umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zostanie złożony w maju 2018 roku.

W ramach konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018) można uzyskać dofinansowanie na realizację zadania z zakresu likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym.

Zadania mogą dotyczyć modernizacji źródeł ciepła zasilających budynki jednorodzinne z terenu Gminy Miasto Reda, do których odbiorca ostateczny posiada tytuł prawny.

Do wniosku należy dołączyć:

– tytuł prawny do budynku, tj. akt notarialny lub wypis z ksiąg wieczystych,

– jeśli są współwłaściciele budynku to ich zgody,

– kopię potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej, a jeśli takowa istnieje to oświadczenie o braku konieczności modernizacji,

– fotografie obecnego pieca.

W ramach programu można uzyskać do 30 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz do 10 % z budżetu Gminy Miasta Reda.

Skip to content