Zaznacz stronę

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

08-02-2017 | Aktualności, Ogłoszenia / Obwieszczenia, Programy profilaktyczne

Burmistrz Miasta Redy ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Miasta Redy w 2017 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

OFERTA  REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA  REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (edytowalna)

Skip to content