Zaznacz stronę

Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert dla organizacji pozarządowych

03-01-2017 | Aktualności, Aktualności Oświatowe, Ogłoszenia / Obwieszczenia

Burmistrz Miasta Redy ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Reda w 2017 roku.

Skip to content