Zaznacz stronę

„MAJKOWSCY” POWRÓCILI DO WEJHEROWA

03-01-2017 | Aktualności

Zgodnie z planem, w dniu15 grudnia 2016r. do Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zostały przywiezione zbiory po konserwacji przeprowadzonej w ramach projektu pn. „Konserwacja rysunków, negatywów i diapozytywów z kolekcji rodowej Franciszki i Aleksandra Majkowskich”. Prace konserwatorskie trwały od maja 2016 r. Udało się przeprowadzić prace restauratorskie łącznie 450 obiektów: rysunków i szablonów na haft oraz negatywów szklanych
i celuloidowych.

Konserwację przeprowadziła specjalistyczna firma konserwatorska ze Szczecina Renova-Art., reprezentowana przez Justynę Wdowiak, a prace pod względem merytorycznym i technologicznym nadzorował dyplomowany konserwator skóry i papieru, kierownik pracowni konserwacji Archiwum Państwowego w Gdańsku Jarosław Sianko – będący także przewodniczącym komisji przyjmującej zbiory po konserwacji. Kustosze wejherowskiego muzeum, Benita Grzenkowicz – Ropela i Maciej Kurpiewski, potwierdzili profesjonalne i zgodne z założeniami wykonanie prac restauratorskich. Zbiory zostaną udostępnione zwiedzającym w 2017 roku, a okazją do tego będzie wystawa przygotowywana z okazji 50-tej rocznicy śmierci Franciszki Majkowskiej.

Projekt pn. „Konserwacja rysunków, negatywów i diapozytywów z kolekcji rodowej Franciszki
i Aleksandra Majkowskich
” zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Powiatu Wejherowskiego, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego – Zarząd Główny Gdańsk, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego – Oddział Wejherowo oraz ze środków własnych Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Koszt realizacji zadania: 62.000 zł.

Dotacja MKiDN: 45.000 zł.

Skip to content