Zaznacz stronę

Informacja dotycząca OZE

16-08-2017 | Aktualności, Aktualności Inwestycyjne

W ślad za Serwisem Regionalnym Województwa Pomorskiego informujemy mieszkańców Redy, którzy złożyli wnioski do projektu pn. „Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasto Reda i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino”,  realizowanego w ramach Konkursu dla działania 10.3.1 Odnawialne Źródła Energii  Osi Priorytetowej 10 Energia,  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, że w związku z dużą liczbą wniosków o dofinansowanie terminy dotyczące oceny projektów oraz rozstrzygnięcia konkursu wskazane w regulaminie konkursu uległy wydłużeniu.

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/przedluzenie-terminu-oceny-projektow-dotyczacych-wykorzystania-oze#

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w IV kwartale 2017 roku.

Skip to content