Zaznacz stronę

I N F O R M A C J A

02-11-2017 | Aktualności

BURMISTRZA  MIASTA  REDY

 

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz.U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33 oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.reda.pl, na okres 21 dni wykaz niżej opisanej nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona  w Redzie, w obrębie 1, przy ul. 1 Maja, o łącznej powierzchni 1281 m2 obejmująca działki nr  43/126 o pow. 433 m2 i  nr  44/4 o pow.  848 m2, przeznaczona do oddania w dzierżawę, w drodze przetargu na okres 20 lat w celu  wybudowania budynku z usługami gastronomicznymi.

 

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu:(58) 678 – 80 – 13 lub  678 – 80 -14 osobiście w pokoju 202, 203 w Urzędzie Miasta w Redzie ul. Gdańska 33,oraz e-mail nieruchomości @reda.pl.

Skip to content