Zaznacz stronę

I N F O R M A C J A

02-11-2017 | Aktualności

BURMISTRZA  MIASTA  REDY

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz.U. z 2016, poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33 oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.reda.pl, na okres 21 dni wykaz niżej opisanej nieruchomości:

 

Nieruchomość położona w Redzie, w obrębie 1, przy ulicy Ceynowy 2B, stanowiąca część działki 695/1 o powierzchni 382 m2, zabudowana budynkiem usługowym o pow. użytkowej 95 m2, przeznaczona do oddania w najem dotychczasowemu najemcy na czas oznaczony, do 3 lat na prowadzenie działalności gospodarczej(składanie mebli).

 

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: (58) 678 – 80 – 13 lub  678 – 80 -14, osobiście w pokoju 202, 203 Urzędu Miasta w Redzie  ul. Gdańska 33 oraz e-mail nieruchomosci@reda.pl.

 

Skip to content