Zaznacz stronę

Czy Reda potrzebuje drugiego dworca?

30-05-2017 | Aktualności

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie nowego dworca kolejowego

Uchwała Nr XXIII/232/2016 Rady Miejskiej w  Redzie z dnia 19 października 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Redy w rejonie nowego dworca kolejowego.

 

Plan miejscowy pokazuje jak dana przestrzeń może wyglądać za kilka, kilkanaście lat. Nie wskazuje dokładnej daty powstania zabudowy, kosztów ani wykonawcy. Wskazuje jednak wachlarz możliwości zagospodarowania tego terenu.

W konsultacjach można uczestniczyć przez:

1) wypełnienie ankiety do 14 czerwca 2017

Ankieta w formie elektronicznej (kwestionariusz on-line)

Ankieta do wydruku (należy dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta w godzinach funkcjonowania Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańska 33)

2) udział  w spacerze badawczym, który odbędzie się 19 czerwca 2017, o godzinie 16:30, start przy rondzie przy ul. Gniewowskiej

3) zgłoszenie pomysłów w punktach konsultacyjnych

10 czerwca 2017, Park Miejski przy amfiteatrze, w godzinach 20:00-22:00
11 czerwca 2017, przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP i św. Katarzyny Aleksandryjskiej, w godzinach 8:30-11:00
18 czerwca 2017, przy kościele pw. św. Wojciecha, w godzinach 9:30-11:30

4) uczestnictwo w debacie dnia 21 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej nr  6, ul. Gniewowska 33 w Redzie, o godzinie 17:00.

Skip to content