Zaznacz stronę

XXII MIEJSKI KONKURS BOŻONARODZENIOWY

16-11-2016 | Aktualności

I. Organizator:

 1. Zespół Szkół nr 2
 2. Parafia Św. Wojciecha
 3. Miejski Dom Kultury

II. Cel konkursu :

 • Kultywowanie tradycji związanych ze świętami  Bożego Narodzenia.
 • Podtrzymanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania szopki.
 • Prezentacja najciekawszych prac w powiązaniu z różnorodną techniką wykonania.
 • Konfrontacja osiągnięć artystycznych.

III.  Warunki konkursu :

  1. Uczestnikami są : dzieci i młodzież  redzkich szkół.
  2. Każda z placówek typuje do wykonania szopki 5 osobowy zespół złożony z uczniów. Zespół opracowuje i wykonuje szopkę pod kierunkiem nauczyciela techniki, plastyki lub katechezy. Szopka stanowić będzie trwały element dekoracji szkoły – tj. zostanie umiejscowiona na terenie szkoły i nie będzie przenoszona.
  3. Opiekun zespołu proszony jest o wcześniejsze potwierdzenie  udziału szkoły w konkursie w sekretariacie ZS nr2.
  4. Temat: Wielkoformatowa szkolna szopka bożonarodzeniowa. Forma tradycyjna  trójwymiarowa lub  inna według własnego pomysłu.  Ma stanowić dekorację szkoły na Święta Bożego Narodzenia. Powinna być umiejscowiona w widocznym miejscu szkoły tj. w hallu szkoły, korytarzu itp.
  5. Technika  prac:  Dowolna.  Jury będzie brało pod uwagę wielkość pracy, jej oryginalność, technikę, sposób wykonania postaci i wierność tradycji. Wszystkie elementy szopki jak w latach ubiegłych powinny zostać wykonane samodzielnie.  (Nie będą brane pod uwagę szopki z gotowymi figurkami ).
  6. Każda praca powinna posiadać metryczkę zawierającą:
  • imiona i nazwiska uczniów, ich wiek i klasę,
  • nazwisko opiekuna,
  • nazwę i adres szkoły,  telefon kontaktowy.
  1. Szopki oceni komisja konkursowa 15 grudnia 2016r. która przyjedzie do każdej ze szkół.

  IV.  Nagrody, wystawa pokonkursowa:                                                               

 1. Organizator przewiduje nagrody dla szkół za najciekawsze szopki oraz słodkie upominki dla uczniów.
 2. Wręczenie nagród nastąpi dn. 21 grudnia 2016r. o godz. 13.00  po jasełkach na  sali gimnastycznej gimnazjum.
 3. Szopki pozostają w szkołach które przystąpiły do konkursu.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do licznego udziału w konkursie.

XXII MIEJSKI KONKURS  BOŻONARODZENIOWY

Kategoria: przedszkole – zerówka  

I. Organizator:

 1. Zespół Szkół nr 2
 2. Parafia Św. Wojciecha
 3. Miejski Dom Kultury

 II. Cel konkursu :

 • Kultywowanie tradycji związanych ze świętami  Bożego Narodzenia.
 • Podtrzymanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania szopki.
 • Prezentacja najciekawszych prac w powiązaniu z różnorodną techniką wykonania.
 • Konfrontacja osiągnięć artystycznych.

III.  Warunki konkursu :

 1. Temat: Lodowa kraina
 2. Technika wykonania: Malarstwo, kolaż wielkości A4. Można w pracy zastosować takie środki jak bibułka krepa, wata, celofan, biała pasta do zębów, tasiemka itp.
 3. Każda praca powinna zawierać dobrze przytwierdzoną metryczkę zawierającą:
 • imię i nazwisko autora,
 • wiek , klasę,
 • nazwę i adres placówki,
 • imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana.
 1. Malarstwo należy dostarczyć do Zespołu Szkół nr 2 – Reda ul. Brzozowa 30 ( świetlica ) do Izabeli   Jarzębskiej – Pawłowskiej do dnia 13 grudnia 2016r.
 2. Komisja konkursowa oceni prace 15 grudnia  2016r. o godz. 9.00 w ZS nr 2.
 3. Oceniane będą wyłącznie indywidualnie w  kategoriach wiekowych:

           przedszkole – zerówka

   IV.  Nagrody , wystawa pokonkursowa   

 1. Dla laureatów przewidziano nagrody i wyróżnienia.
 2. Wystawa prac odbędzie się w dniach 15-21 grudnia na terenie szkoły.
 3. Wręczenie nagród nastąpi dn. 21 grudnia o godz. 13.00  po uroczystych jasełkach na  sali gimnastycznej gimnazjum.
 4. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora, zostaną wykorzystane na cele charytatywne.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do licznego udziału w konkursie

XXII MIEJSKI KONKURS BOŻONARODZENIOWY

Kategoria: klasy I – III szkoły podstawowej

I. Organizator:

 1. Zespół Szkół nr 2
 2. Parafia Św. Wojciecha
 3. Miejski Dom Kultury

 II. Cel konkursu :

 • Kultywowanie tradycji związanych ze świętami  Bożego Narodzenia.
 • Podtrzymanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania szopki.
 • Prezentacja najciekawszych prac w powiązaniu z różnorodną techniką wykonania.
 • Konfrontacja osiągnięć artystycznych.

III.  Warunki konkursu :

 1. Temat: Święty Mikołaj
 2. Technika prac: Forma przestrzenna. Można w pracy dodatkowo zastosować takie środki jak bibułkę krepę,  watę , tkaninę, słomkę,  materiały naturalne itp.
 3. Każda praca powinna zawierać dobrze przytwierdzoną metryczkę zawierającą:
 • imię i nazwisko autora,
 • wiek , klasę,
 • nazwę i adres placówki,
 • imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana.
 1. Mikołaje należy dostarczyć do Zespołu Szkół nr 2 – Reda ul. Brzozowa 30 ( świetlica ) do Izabeli   Jarzębskiej – Pawłowskiej do dnia 13 grudnia 2016r.
 2. Komisja konkursowa oceni prace 15 grudnia  2016r. o godz. 9.00 w ZS nr 2.
 3. Oceniane będą wyłącznie indywidualnie w  kategoriach wiekowych :

klas I – III szkoły podstawowej

   IV.  Nagrody , wystawa pokonkursowa   

 1. Dla laureatów przewidziano nagrody i wyróżnienia.
 2. Wystawa prac odbędzie się w dniach 15-21 grudnia na terenie szkoły.
 3. Wręczenie nagród nastąpi dn. 21 grudnia o godz. 13.00  po uroczystych jasełkach na  sali gimnastycznej gimnazjum.
 4. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora, zostaną wykorzystane na cele charytatywne.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do licznego udziału w konkursie

XXII MIEJSKI KONKURS  BOŻONARODZENIOWY

Kategoria:  klasy IV – VI szkoły podstawowej

I. Organizator:

 1. Zespół Szkół nr 2
 2. Parafia Św. Wojciecha
 3. Miejski Dom Kultury

 II. Cel konkursu :

 • Kultywowanie tradycji związanych ze świętami  Bożego Narodzenia.
 • Podtrzymanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania szopki.
 • Prezentacja najciekawszych prac w powiązaniu z różnorodną techniką wykonania.
 • Konfrontacja osiągnięć artystycznych.

III.  Warunki konkursu :

 1. Temat: Święta Rodzina – płaskorzeźba
 2. Technika prac:  Dowolna. Formy wypukłe(płaskorzeźba) z masy solnej, gliny, papieru, bandaża, tkaniny itp. Figury mogą być pomalowane i ozdobione dowolnie, według własnego pomysłu. Postacie można przykleić do kawałka drewna, kory , deski itp. Forma wisząca powinna zawierać zawieszkę.
 3. Każda praca powinna zawierać dobrze przytwierdzoną metryczkę zawierającą:
 • imię i nazwisko autora,
 • wiek , klasę,
 • nazwę i adres placówki,
 • imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana.
 1. Płaskorzeźby należy dostarczyć do Zespołu Szkół nr 2 – Reda ul. Brzozowa 30 ( świetlica ) do Izabeli   Jarzębskiej – Pawłowskiej do dnia 13 grudnia 2016r.
 2. Komisja konkursowa oceni prace 15 grudnia  2016r. o godz. 9.00 w ZS nr 2.
 3. Oceniane będą wyłącznie indywidualnie w  kategoriach wiekowych :

klas IV – VI szkoły podstawowej

   IV.    Nagrody , wystawa pokonkursowa   

 1. Dla laureatów przewidziano nagrody i wyróżnienia.
 2. Wystawa prac odbędzie się w dniach 15-21 grudnia na terenie szkoły.
 3. Wręczenie nagród nastąpi dn. 21 grudnia o godz. 13.00  po uroczystych jasełkach na  sali gimnastycznej gimnazjum.
 4. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora, zostaną wykorzystane na cele charytatywne.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do licznego udziału w konkursie

XXII MIEJSKI KONKURS  BOŻONARODZENIOWY

Kategoria:    klasy I – III  GIMNAZJUM,  SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

I. Organizator:

 1. Zespół Szkół nr 2
 2. Parafia Św. Wojciecha
 3. Miejski Dom Kultury

II. Cel konkursu :

 • Kultywowanie tradycji związanych ze świętami  Bożego Narodzenia.
 • Podtrzymanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania szopki.
 • Prezentacja najciekawszych prac w powiązaniu z różnorodną techniką wykonania.
 • Konfrontacja osiągnięć artystycznych.

III.  Warunki konkursu :

 

 • Temat: T-shirt z motywem świątecznym

 

 1. Technika prac:  Malarstwo na koszulce t-shirt farbami akrylowymi, farbami do tkanin lub witrażowymi itp. Zaprojektowanie własnego motywu świątecznego zawierającego baśniowe postacie, ozdoby, choinki, zwierzęta, czy inne elementy z napisem np. Kocham Święta, Boże Narodzenie 2016,

              I Święta itp.

 1. Każda koszulka powinna zawierać dobrze przytwierdzoną metryczkę zawierającą:
 • imię i nazwisko autora,
 • wiek , klasę,
 • nazwę i adres placówki,
 • imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana.
 1. Koszulki należy dostarczyć do Zespołu Szkół nr 2 – Reda ul. Brzozowa 30 ( świetlica ) do Izabeli   Jarzębskiej – Pawłowskiej do dnia 13 grudnia 2016r.
 2. Komisja konkursowa oceni prace 15 grudnia  2016r. o godz. 9.00 w ZS nr 2.
 3. Oceniane będą wyłącznie indywidualnie w  kategoriach wiekowych : klasy I – III gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.

   IV.    Nagrody , wystawa pokonkursowa                    

 1. Dla laureatów przewidziano nagrody i wyróżnienia.
 2. Laureaci 3 pierwszych miejsc uzyskają dodatkowo możliwość wydruku swojego projektu na koszulce w pracowni sitodruku Fabryki Kultury.
 3. Wystawa prac odbędzie się w dniach 15-21 grudnia na terenie szkoły.
 4. Wręczenie nagród nastąpi dn. 21 grudnia o godz. 13.00  po uroczystych jasełkach na  sali gimnastycznej gimnazjum.
 5. Istnieje możliwość osobistego odbioru koszulki po zakończeniu wystawy.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do licznego udziału w konkursie

Skip to content