Zaznacz stronę

Ruszył nabór do projektów:

16-11-2016 | Aktualności, Ogłoszenia / Obwieszczenia, Przetargi

,,Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce’’ oraz ,,Instalacje solarne na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce’’, które będą ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej

Gmina Miasta Reda wraz z Gminą Luzino, Gminą Linia i Gminą Łęczyce rozpoczyna rekrutację do projektów, które będą ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej ,,Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce’’ oraz ,,Instalacje solarne na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce’’. Rekrutacja prowadzona będzie  do 30.11.2016 r. wg. zasady kolejności złożonych wniosków do wyczerpania limitu.

Mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie do instalacji solarnej, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła w wysokości od 60 do 79 % kosztów kwalifikowalnych projektu. Zasady przystąpienia do konkursu zostaną omówione na najbliższym spotkaniu w dniu 23.11.2016 (w środę), które odbędzie się w Miejskim Domu Kultury przy ul. Łąkowej 59 A w Redzie o godz. 17:30. Serdecznie zapraszamy!

Aby wziąć udział w rekrutacji należy złożyć komplet dokumentów:

 1. Dla projektu „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce” na zakup odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) zgodnie z załączonym dokumentem:  ZASADY TRYB PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI PROJEKTU „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce” :
 • 1-1-wniosek-oze-z-zalacznikami-panele-foto-pompy-ciepla
 • zaświadczenie Stowarzyszenia Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne (zwane dalej KTSK) o członkostwie oraz niezaleganiu w opłacaniu składek za rok 2016. Uznaje się wniosek za złożony kompletnie jeżeli zaświadczenie zostanie dostarczone do Urzędu Miasta w Redzie najpóźniej do dnia 30.11.2016 r.
 • kserokopia rachunków/faktur lub rozliczenie zużycia energii z Zakładem Energetycznym za okres obejmujący co najmniej październik 2016 r. – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych
 • dokumentacja zdjęciowa istniejącej kotłowni z której ogrzewany jest budynek – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do pompy ciepła.
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – jeżeli dotyczy
 • Oświadczenie zaprojektuj i wybuduj – panele foto, pompy ciepła
 1. Dla projektu „Instalacje solarne na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce” na zakup instalacji solarnych (kolektory słoneczne) zgodnie z załączonym dokumentem:  ZASADY TRYB PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI PROJEKTU „Instalacje solarne na terenie Gminy Miasto Reda oraz Gminy Luzino, Linia i Łęczyce” :
 • 2-1-wniosek-oze-z-zalacznikami-solary
 • zaświadczenie Stowarzyszenia Grupy Rozwoju Lokalnego „Pradolina Łeby” o członkostwie w GRL oraz niezaleganiu w opłacaniu składek za rok 2016. Uznaje się wniosek za złożony kompletnie jeżeli zaświadczenie zostanie dostarczone do Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 30.11.2016 r.
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – jeżeli dotyczy
 • Oświadczenie zaprojektuj i wybuduj – SOLARY

Dodatkowe informację:

Do pobrania:

Skip to content