Zaznacz stronę

XIX Spotkanie Ekologiczne pod hasłem: „Myślę, więc segreguję”

21-03-2016 | Aktualności, Galeria, Galeria 2016

Spotkanie Ekologiczne odbywające się w Zespole Szkół nr 1 w Redzie to cykliczna impreza wpisana do Wojewódzkiego Kalendarza Imprez. W tym roku jego dziewiętnasta edycja pod hasłem „Myślę, więc segreguję”, nad którą patronat objął Burmistrz Miasta Redy, odbyła się 17 marca 2016 roku. Jej nadrzędnym celem było pokazanie znaczenia segregowania odpadów dla życia na Ziemi. Organizacją Spotkania zajęły się nauczycielki Zespołu Szkół nr 1 w Redzie: Agata Brzeska, Agnieszka Potrykus, Karolina Bieńkowska, Katarzyna Hincke i Jolanta Makowska.

Wobec postępującej degradacja przyrody ważne jest budzenie świadomości ekologicznej, kształtowanie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska przyrodniczego przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży. Zrozumienie globalnych problemów to podstawa do ich rozwiązania. Pozwala dostrzec negatywne zmiany zachodzące w najbliższym środowisku, wyzwala postawy aktywne wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego występujących w miejscu zamieszkania. Służą temu odbywające się w ramach Spotkania Ekologicznego konkursy: literacki, plastyczny i fotograficzny oraz wiedzy ekologicznej, których realizacja i tematyka w tym roku podporządkowane były hasłu „Myślę, więc segreguję”. Uczniowie ze szkół powiatu wejherowskiego i puckiego jak zwykle licznie wzięli w nich udział, udowadniając swoją troskę o środowisko naturalne.

Konkurs Literacki od samego początku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Na tegoroczny napłynęło około 70 prac od uczniów z powiatu wejherowskiego. Komisja w składzie: pani Elżbieta Miotke, pani Teresa Golińska i pani Ewa Miotke nagrodziła następujących młodych twórców:

SZKOŁA PODSTAWOWA

Kategoria wiersz

I miejsce ex aequo – Maciej Mitrowski, SSP w Bolszewie, opiekun J. Miszke-Redman

Aleksandra Wasiuta, SP nr 3 w Redzie, opiekun J. Zabrodzka

II miejsce – Mikołaj Hebel, SP nr 5 w Redzie, opiekun R. Mejer

III miejsce ex aequo – Klaudia Konkol, SSP w Bolszewie, opiekun A. Jeziorna

Małgorzata Potrykus, SP nr 4 w Redzie, op. M. Mangos-Norowska

Wyróżnienia:

 • Patrycja Klank, SSP w Bolszewie, opiekun J. Miszke-Redman
 • Karol Białk, SSP w Bolszewie , opiekun J. Miszke-Redman

Kategoria opowiadanie

I miejsce – Karolina Zabrodzka, SP nr 3 w Redzie, op. M. Niewiadomska

II miejsce – Natalia Sommerling, SP nr 4 w Redzie, op. M. Tomaszewicz

III miejsce – Marcel Jarkiewicz, SP nr 4 w Redzie, op. M. Tomaszewicz

Wyróżnienia:

 • Paulina Nastały, SP nr 3 w Redzie – op. M. Niewiadomska
 • Julia Kreft, SSP w Bolszewie, opiekun A. Jeziorna

GIMNAZJUM

Kategoria wiersz

I miejsce – Zuzanna Dziedzic, Gimnazjum nr 1 w Redzie, opiekun K. Hincke

II miejsce – Szymon Ziółkowski, Gimnazjum nr 1 w Redzie, opiekun G. Terech

III miejsce – Mateusz Woliński, Gimnazjum nr 1 w Redzie, opiekun K. Hincke

Wyróżnienie

 • Igor Gortatowski, Gimnazjum nr 1 w Redzie, opiekun K. Hincke

Kategoria opowiadanie

I miejsce – Weronika Kurowska, Gimnazjum nr 1 w Redzie

II miejsce – Alina Ewertowska, Gimnazjum nr 1 w Redzie, opiekun G. Terech

III miejsce -Natalia Runtz, Gimnazjum nr 1 w Redzie, opiekun G. Terech

W Pracach Plastycznych i Fotograficznych nadesłanych na tegoroczny konkurs autorzy zgodnie podkreślali, że ekologia i ochrona środowiska przede wszystkim zależą od naszego codzienne zachowania. Na konkurs plastyczny napłynęły prace od uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Komisja w składzie  p. Teresa Orzechowska, p. Karolina Bochan i p. Wiesław Horak przyznała następujące nagrody:

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasy I – III

I miejsce – Igor Trendel, SP nr 4 w Redzie, opiekun p. Elżbieta Frybezowska

II miejsce ex aequo – Tymon Jarkiewicz, SP nr 4 w Redzie, opiekun p. Katarzyna Białk

                                     Malwina Cholawo, SP w Rumi, opiekun p. Jolanta Rafalska

III miejsce ex aequo – Piotr Skowroński, SP 4 w Redzie, opiekun p. Daniela Rompczyk

                                       Wiktoria Lazer, SP 4 w Redzie, opiekun p. Alicja Tyszer

                                       Amelia Sommerling, SP 4 w Redzie, op. p. Daniela Rompczyk

                                       Oliwia Wojciechowska, SP 4 w Redzie, op. p. Joanna Żaczek

Wyróżnienia

 • Sonia Jurczak, Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumia, opiekun Krystyna Pomieczyńska
 • Dawid Ciesielski, SP 4 w Redzie, opiekun p. Dorota Glama
 • Kamil Benesz, SP 4 w Redzie, opiekun p. Daniela Rompczyk
 • Daria Teclaf, SP w Luzinie, opiekun p. Greszta

Klasy IV – VI

I miejsce – Damian Rzeszowski, SP 9 w Rumi, opiekun p. Iwona Bielińska

II miejsce ex aequo – Jan Palach, SSP w Bolszewie, opiekun p. Marzena Hazuka-Beraś

Piotr Krajewski, SP 4 w Redzie, opiekun p. Jolanta Makowska

III miejsce ex aequo – Krzysztof Proskurnicki, Podstawowa Ekologiczna Szkoła

Społeczna w Rumi, opiekun p. Krystyna Pomieczyńska

Natalia Dziedzic, SP 5 Reda, opiekun p. Agnieszka Brzezińska

                                   Klaudia Konkol, SSP Bolszewo, op. p. Marzena Hazuka- Bereś

Wyróżnienia

 • Oliwia Stasiak, SP 10 w Rumi, opiekun p. Alina Dempc
 • Wiktoria Wieleba, SP 9 w Rumi, opiekun p. Iwona Bielińska
 • Wojciech Nowogórski, SP 9 w Rumi, opiekun p. Iwona Bielińska
 • Kinga Cyperska, SP 4 w Redzie, opiekun p. Jolanta Makowska
 • Małgorzata Potrykus, SP 4 w Redzie, opiekun p. Dorota Makowska

GIMNAZJUM

I miejsce – Rafał Zamojski, Gimnazjum nr 4 w Rumi, opiekun p. Małgorzata Arendt

II miejsce ex aequo – Marta Kepke, Gimnazjum nr 4 w Rumi, op. p. Małgorzata Arendt, Klaudia Warszewska, Gimnazjum nr 2 w Redzie, op. p. Agnieszka Brzezińska

III miejsce ex aequo – Robert Elwart, Gimnazjum nr 2 w Redzie, opiekun p. Agnieszka Brzezińska,  Aleksandra Hinc, Gimnazjum nr 2 w Redzie, opiekun p. Agnieszka Brzezińska, Magdalena Stasiak, Gimnazjum nr 4 w Rumi, opiekun p. Małgorzata Arendt

Wyróżnienia

 • Rozalia Pijor, Gimnazjum nr 4 w Rumi, opiekun p. Małgorzata Arendt
 • Zuzanna Moskal, Gimnazjum nr 4 w Rumi, opiekun p. Małgorzata Arendt
 • Paulina Kuchnowska, Gimnazjum nr 2 w Redzie, opiekun p. Agnieszka Brzezińska

Na konkurs fotograficzny napłynęły zdjęcia od uczniów gimnazjum. Komisja konkursowa nagrodziła następujące prace:

I miejsce – Iga Osięglewska, Gimnazjum nr 4 w Rumi, opiekun p. Małgorzata Aren

II miejsce –Klaudia Zielińska, Gimnazjum nr 1 w Redzie, opiekun p. Agata Brzeska

III miejsce ex aequo – Alicja Wiktorek, Gimnazjum nr 1 w Redzie, op. p. Agata Brzeska

Łukasz Potrykus, Gimnazjum nr 1 w Redzie, op. p. Agata Brzeska

Sponsorem nagród w konkursie fotograficznym było PGE Energia Odnawialna.

Konkurs Wiedzy Ekologicznej skierowany został jedynie do uczniów gimnazjum. W tegorocznym wzięli udział gimnazjaliści z Redy i Rumi. Zmierzyli się oni w finale, który miał miejsce w trakcie Spotkania Ekologicznego. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą ogólną oraz orientacją w najbliższym środowisku przyrodniczym. Wyniki konkursu wiedzy ekologicznej przedstawiają się w następujący sposób:

I miejsce –Nikodem Siembida, Gimnazjum nr 4 w Rumi

II miejsce ex aequo – Dominika Plewińska, Gimnazjum nr 2 w Redzie, Natalia Antochowska, Gimnazjum nr 1 w Redzie

III miejsce ex aequo –Daria Śledzińska, Gimnazjum nr 4 w Rumi

Nicola Wilczewska, Gimnazjum nr 2 w Redzie

Karol Chwarszczyński, Gimnazjum nr 1 w Redzie

Sponsorem głównej nagród w powyższym konkursie (roweru) był Burmistrz Miasta Redy pan Krzysztof Krzemiński.

Zaproszeni goście mogli także obejrzeć galerię nagrodzonych prac plastycznych i fotograficznych, przedstawienie przygotowane przez młodzież naszego gimnazjum nawiązujące do hasła XIX Spotkania Ekologicznego oraz wysłuchać występu szkolnego chóru.

Organizowanie Spotkania Ekologicznego w takim wymiarze nie byłoby możliwe bez fundatorów nagród i sponsorów. Szczególne podziękowania za długoletnią współpracę należą się:

 • Burmistrzowi Miasta Redy p. Krzysztofowi Krzemińskiemu,
 • Przewodniczącemu Rady Miejskiej p. Kazimierzowi Okrojowi,
 • Pani Henryce Stachowicz – dyrektor Towarzystwa Elektrowni Wodnych,
 • Przedsiębiorstwo PGE Energia Odnawialna
 • Przedsiębiorstwu Energa Gdańsk
 • Radnemu Rady Miejskiej Łukaszowi Kamińskiemu,
 • Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Tekst: Katarzyna Hincke

 

Skip to content