Zaznacz stronę

Wnioski o nagrodę i wyróżnienie Burmistrza Miasta Redy za wyniki sportowe

22-03-2016 | Aktualności, Aktualności Oświatowe

Burmistrz Miasta Redy informuje, iż do dnia 31 marca 2016 r. w tut. Urzędzie można składać wnioski o nagrodę lub wyróżnienie Burmistrza Miasta Redy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej w 2015 r. Formą wyróżnienia mogą być w szczególności: dyplom, plakietka, puchar, medal okolicznościowy, grawerton, statuetka. Nagrody mogą mieć formę finansową lub rzeczową. Wysokość nagrody ustala się jednorazowo do kwoty 3000,- zł. Wnioski można pobrać w Urzędzie Miasta w Redzie (pokój nr 7) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta –Wniosek

Uchwała nr XXXIV.377.2013 z dnia 26.06.2013 r.

Skip to content