Zaznacz stronę

Ogłoszenie o konkursie

08-06-2016 | Aktualności, Aktualności Oświatowe

Burmistrz Miasta Redy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie, ul. Rekowska 36, 84-240 Reda

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

  • jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;
  • ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
  • ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

czytaj całe ogłoszenie

Skip to content