Zaznacz stronę

Nie żyje ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłowski, Honorowy Obywatel Redy

04-05-2016 | Aktualności, Seniorzy

3 Maja w wieku 84 lat zmarł w Gdańsku ksiądz arcybiskup Tadeusz Gocłowski, pierwszy Metropolita Gdański – postać wyjątkowa, człowiek dialogu, znakomity, skupiony na każdym człowieku kapłan.

Wolą radnych Rady Miejskiej w Redzie uchwałą nr VIII/108/2007 po raz pierwszy w historii naszego miasta jednogłośnie nadano tytuł „Honorowego obywatela miasta Redy” właśnie Tadeuszowi Gocłowskiemu.

To dzięki wstawiennictwu księdza arcybiskupa nie raz udało się naświetlić sprawy naszej „małej ojczyzny” na arenie województwa. Nie były mu obce problemy Redy i jego mieszkańców. Nigdy nie odmówił wsparcia i pomocy w ich rozwiązywaniu.

arc_Fotor

Abp Gocłowski urodził się w Piskach na Podlasiu. W 1949 r. został przyjęty do Zgromadzenia Księży Misjonarzy, a śluby wieczyste złożył w 1951 r. W latach 1951–1956 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. Święceń prezbiteratu udzielił mu w 1956r.  w kościele Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Krakowie biskup pomocniczy krakowski Stanisław Rospond. Studia kontynuował w latach 1956–1959 na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które ukończył ze stopniem licencjata. W latach 1969–1970 studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie, gdzie w 1970 r. uzyskał doktorat. W 1983 r. został Biskupem pomocniczym Diecezji Gdańskiej. Rok później był już jej ordynariuszem. Był nieformalnym łącznikiem między papieżem Janem Pawłem II a Lechem Wałęsą. W latach 1988-89 uczestniczył jako przedstawiciel strony kościelnej w negocjacjach w Magdalence między peerelowską elitą władzy, a przedstawicielami opozycji, które doprowadziły do Okrągłego Stołu. Był inicjatorem cyklu debat Gdański Areopag. Dwukrotnie gościł papieża Jana Pawła II w czasie jego wizyt duszpasterskich w Polsce – w 1987 i 1999 r.

w 1984 r. Tadeusz Gocłowski został mianowany biskupem diecezjalnym diecezji gdańskiej. Ingres do katedry Trójcy Przenajświętszej w Gdańsku-Oliwie odbył 2 lutego 1985 r., natomiast 25 marca 1992 r. w związku z utworzeniem metropolii gdańskiej został wyniesiony do godności arcybiskupa metropolity. W roku 2008 przeszedł na emeryturę i sprawował posługę jako arcybiskup senior.

Z wielkim smutkiem i żalem

Reda żegna swojego

Honorowego Obywatela

Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie   Burmistrz Miasta Redy

                      Kazimierz Okrój                        Krzysztof Krzemiński

                  wraz z mieszkańcami

 

Skip to content