Zaznacz stronę

Konsultacje społeczne

04-11-2016 | Aktualności, Ogłoszenia / Obwieszczenia

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
od dnia 9 listopada 2016 r.

Uwaga organizacje pozarządowe!

Od dnia 9.11.2016 r. Burmistrz Miasta Redy zaprasza do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Redzie w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Reda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

PROJEKT

Uwagi dotyczące projektu ww. uchwały prosimy wysyłać na adres: alicja.bartkowska@reda.pl do dnia 14 listopada 2016 r. do godziny 15.30. FORMULARZ KONSULTACYJNY

Osoba upoważniona do kontaktu – Alicja Bartkowska Referat Oświaty i Spraw Społecznych tel. 58 738-60-66.

Skip to content